BAS Ltd. 25 Air Cargo House, Triq Ganni Vassallo, Luqa